Üldtutvustus

Üliõpilaslaulupeo traditsioon (hiljem kujunes laulu- ja tantsupeoks) sündis Eestis. Idee Gaudeamuse korraldamiseks tekkis üliõpilaskooridel ja nende dirigentidel eesotsas maestro Richard Ritsinguga. Kindel otsus korraldada Tartus üliõpilaslaulupidu võeti vastu 1955. aasta üldlaulupeo ajal. 

Gaudeamus toimub vaheldumisi kolmes Balti riigis, üldjuhul nelja aasta tagant. 2006. aastal Eestis toimunud 50. aastapäeva peol osales ligi 6000 esinejat Eestist, Lätist, Leedust ning Põhjamaadest ja üle 30 000 pealtvaataja.

Järgmine pidu toimub 2018. aastal Tartus. Oluline on, et järgmise üliõpilasfestivaliga tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.